En tverrfaglig helseklinikk

Vi er fysioterapeuter, kiropraktorer, psykolog, massør, fysisk trener og legspesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering som i mange år har jobbet hver for oss på ulike klinikker i Ålesund. Vi har kanskje ulike utgangspunkt når vi møter deg som pasient, men med felles målsetninger og et aktivt samarbeid, ønsker vi å gi deg et best mulig tilbud og best mulig behandling. Klinikken ligger i sentrum av Ålesund, i Notenesgata 3, vi har korte ventetider og utvidede åpningstider. Fysioterapeutene våre har refusjonsavtale, og liten ventetid nå.

Våre terapeuter