En tverrfaglig helseklinikk

Vi er fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, massør, fysisk trener og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering som i mange år har jobbet hver for oss på ulike klinikker i Ålesund. Vi har kanskje ulike utgangspunkt når vi møter deg som pasient, men med felles målsetninger og et aktivt samarbeid, ønsker vi å gi deg et best mulig tilbud og best mulig behandling. Vi har fysioterapeutene både med og uten refusjonsavtale. Fysioterapeuter uten refusjonsavtale har kortere ventetider. Klinikken ligger i sentrum av Ålesund, i Notenesgata 3.

Våre terapeuter