Clive Bachelor

Spesialist i Fysikalsk Medisin

En legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering er en lege med en grundig videreutdanning som har spesialisert seg i å jobbe med kartlegging, forebygging, diagnostisering og behandling av akutte og kroniske lidelser/smerter i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet og sirkulasjonssystemet.

Jobberfaring og kompetanse

Clive Bachelor var ferdig utdannet lege i 2008. Han er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg til dette, har han 2 1/2 år arbeidet som lege i psykiatri, for å øke sin helhetlige medisinske kompetanse. Clive har mange års erfaring med bruk av ultralyd, i både diagnostikk og injeksjonsbehandling. Hans spesialfelt er diagnostisering og behandling av smertetilstander med en helhetlig, pasientsentrert og tverrfaglig tilnærming for å oppnå best mulig livskvalitet og funksjon i hverdagen. Han spesialiserte seg i fysikalsk medisin og rehabilitering på KFMR Kysthospitalet i Stavern, et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. KFMR Kysthospitalet, er akkreditert etter det amerikanske kvalitetssystemet CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Akkrediteringen er på høyeste internasjonale nivå. Clive har 1-års videreutdannelse i kognitiv atferdsterapi fra Norsk forening for Kognitiv Terapi og har lang erfaring med komplekse og sammensatte problemstillinger, hvor smerte ofte er én av mange viktige faktorer. Han har også 3-års universitetsutdannelse fra England, tilsvarende Bachelorgrad: BSc. i Sports and Exercise Science, diplom i Massasjeterapi, Triggerpunkt behandling, Medisinsk akupunktur (‘Dry needling’), og har, før han ble ferdig lege, drevet eget firma innenfor treningsveiledning, helse og livsmestring.