Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Her på Plexus Helse har vi lege som har spesialisert seg i å jobbe med kartlegging, forebygging, diagnostisering og behandling av akutte og kroniske lidelser/smerter i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet og sirkulasjonssystemet.
Les mer

Kiropraktikk

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.
Les mer

Psykolog/psykologspesialist

Når man tar kontakt med en psykolog er det gjerne fordi en har plagsomme symptomer, lite tilfredsstillende relasjoner, man står kanskje i en livskrise eller har ønske om å forstå mer av seg selv og egne reaksjonsmåter.
Les mer

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker. Behandlingen er basert på en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering, sammen med spesifikke undersøkelser / tester og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til og på den måten vil fysioterapeuten i samarbeid med pasienten bidra til å oppnå bedret helse. Vi har tre fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen og refusjonsrett. I tillegg har vi en fysioterapeut med kortere ventetid som tar imot privat betalende pasienter.
Les mer

Terapeutisk Massasje

Musklavspenning og velvære gjennom en kombinasjon av ulike massasjeteknikker
Les mer

Ultralydveiledet injeksjon

Alle injeksjoner hos oss skjer i samarbeid med vår medisinsk ansvarlige lege Clive Bachelor. Gjerne også i dialog med fastlege eller annen behandlende lege. For å sikre presis behandling, settes alle injeksjoner ultralydveiledet. Forskning viser at selv erfarne injeksjonsterapeuter kun treffer rett sted med 50% av sine injeksjoner når de ikke bruker ultralyd til veiledning.
Les mer

Ultralyd diagnostikk

Ved Plexus Helse ønsker vi å gi deg det beste innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Dette innebærer blant annet at vi inkluderer ultralyddiagnostikk som en del av vår grundige undersøkelse av dine plager.
Les mer

Trykkbølgebehandling (rESWT)

Fysioterapeuter ved Plexus Helse tilbyr rESWT (radial Extracorporal ShockWaveTherapy) som på norsk kalles trykkbølgebehandling, der en serie av høyenergiske trykkbølger påføres det området som behandles. Teknikken har få bivirkninger og kan vise til gode resultater. Trykkbølgebehandling er en måte å stimulere kroppens egen evne til å reparere seg selv.
Les mer

Krystallsyken

En av de vanligste årsakene til svimmelhet er krystallsyke, også kalt BPPV. Man kan få en plutselig opplevelse av å være på karusell eller i en båt i hardt vær. Denne svimmelhetsopplevelsen er som oftest kortvarig og gjerne svært ubehagelig. Dette kan forekomme både i liggende, sittende og stående, men er ofte i sammenheng med at man snur på seg og vi sier at svimmelheten er posisjonsavhengi. Ved Plexus Helse i Ålesund har kiropraktor Bjørn Tore Hjelle tilleggsutdanning og mangeårig erfaring med behandling av krystallsyken.
Les mer

Jobbpsykolog - en profesjonell sparringspartner

Både ledere og medarbeidere kan komme i situasjoner hvor det er nyttig å ha en ekstern og profesjonell samtalepartner - med taushetsplikt. Ida M. Hoff er spesialist i klinisk arbeidspsykologi og har spisskompetanse på temaer som psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær, konflikthåndtering, mobbing/trakassering og krisehåndtering. Hun tilbyr rask og fortrolig hjelp til ledere og medarbeidere som har kommet i en vanskelig situasjon, og er fleksibel med tanke på møtested.
Les mer

Ernæringsterapi

Torill Fure, student i Ernæringsterapi skal ha øvingspraksis her på Plexus Helse. Utdanningen er på deltid over fire år og i regi av Tunsberg Medisinske Skole som er en offentlig godkjent fagskole med avsluttende eksamen. Hovedmålet er å forebygge og motvirke sykdom ved hjelp av ernæring, tilskudd og livsstilsendringer. En ernæringsterapeut jobber ut fra grunnprinsipper som å bedre fordøyelsen, stabilisere blodsukkeret, forbedre livs- og stressmestring samt se verdien av ren og hel mat. Torill sitt spesialfelt er tørre øyne og tørre slimhinner. Dette har Torill hatt både som fordypningsoppgave og nå som hovedoppgave.
Les mer

Laserbehandling

Vi bruker laserterapi i Plexus Helse. Laserlyset setter igang kroppens eget legingssystem og vi sier at det virker biostimulerende og immunstimulerende
Les mer