Terapeutisk Massasje

Musklavspenning og velvære gjennom en kombinasjon av ulike massasjeteknikker
Les mer

Ultralydveiledet injeksjon

Ved Plexus Helse tilbyr vi ulike injeksjoner med veiledning av ultralyd. En terapeut med nødvendig utdanning innen injeksjonsbehandling, kan sette injeksjoner i for eksempel ledd, slimposer, senefester og seneskjeder. Reseptbelagte medisiner (lokalbedøvelse og kortison) benyttes i samarbeid med fastlege eller annen samarbeidende lege, via såkalt delegert ansvar. Ved hjelp av ultralydapparatet ser man nøyaktig hvor injeksjonen treffer og behandlingen blir mer presis.
Les mer

Krystallsyken

En av de vanligste årsakene til svimmelhet er krystallsyke, også kalt BPPV. Man kan få en plutselig opplevelse av å være på karusell eller i en båt i hardt vær. Denne svimmelhetsopplevelsen er som oftest kortvarig og gjerne svært ubehagelig. Dette kan forekomme både i liggende, sittende og stående, men er ofte i sammenheng med at man snur på seg og vi sier at svimmelheten er posisjonsavhengi. Ved Plexus Helse i Ålesund har kiropraktor Bjørn Tore Hjelle tilleggsutdanning og mangeårig erfaring med behandling av krystallsyken.
Les mer

Samtaleterapi med psykolog

En psykolog har omfattende kompetanse om både normalpsykologi og psykiske lidelser. Kontaktgrunn kan f.eks. være angstplager, depresjon, vonde og fastlåste følelser, livskriser, traumer og relasjonelle vansker. Metodikk og tilnærming tilpasses den enkelte, men vil ofte dreie som å endre tankemønstre, håndtere stress og følelser og/eller finne frem til mer hensiktsmessige mestringsstrategier.
Les mer

Treningsveiledning med din egen PT

Vår dyktige fysisk trener / PT vil hjelpe deg med å lage et spesialtilpasset treningsprogram for deg. Du vil få grundig instruksjon og veiledning i øvelser som er tilpasset dine målsetninger og forutsetninger. Du vil få mulighet til å trene i våre flotte lokaler dersom du ønsker det. Vi selger treningskort for egentrening og dersom du vil ha vår fysiske trener med deg hele treningsøkta, er det selvsagt også mulig. Dersom du vil trene hjemme eller for eksempel i et annet treningssenter, vil vår fysisk trener også skreddersy et treningsprogram for deg.
Les mer

Muskelterapi

Dersom du plages av stramme og ømme muskler som forhindrer deg i ditt daglige virke, vil en muskelterapeut hjelpe deg med ulike former for massasje og tøyninger, deaktivering av triggerpunkt og kinesiotaping.
Les mer

Kiropraktikk

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.
Les mer

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker. Behandlingen er basert på en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering, sammen med spesifikke undersøkelser / tester og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til og på den måten vil fysioterapeuten i samarbeid med pasienten bidra til å oppnå bedret helse. Vår fysioterapeuter har alle driftsavtale med kommunen og refusjonsrett og tar også imot privat betalende pasienter.
Les mer

Ultralyd diagnostikk

Ved Plexus Helse ønsker vi å gi deg det beste innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser. Dette innebærer blant annet at vi inkluderer ultralyddiagnostikk som en del av vår grundige undersøkelse av dine plager.
Les mer

Trykkbølgebehandling (rESWT)

Fysioterapeuter ved Plexus Helse tilbyr rESWT (radial Extracorporal ShockWaveTherapy) som på norsk kalles trykkbølgebehandling, der en serie av høyenergiske trykkbølger påføres det området som behandles. Teknikken har få bivirkninger og kan vise til gode resultater. Trykkbølgebehandling er en måte å stimulere kroppens egen evne til å reparere seg selv.
Les mer

Laserbehandling

Vi bruker laserterapi i Plexus Helse. Laserlyset setter igang kroppens eget legingssystem og vi sier at det virker biostimulerende og immunstimulerende
Les mer