Laserbehandling

Vi bruker laserterapi i Plexus Helse. Laserlyset setter igang kroppens eget legingssystem og vi sier at det virker biostimulerende og immunstimulerende

Laserlysets evne til å påvirke legningsprosesser i kroppen har de senere år blitt påvist gjennom mange dokumenterte forskningsrapporter. Vi har i Plexus Helse gode kliniske erfaringer for at laserterapi er til god hjelp ved behandling av en mengde plager og vi bruker det som et effektivt supplement til den tradisjonelle fysioterapeutiske behandlingen.

Les mer om denne behandlingenSe alle behandlinger

Bestill avtale i dag

70 12 00 25

Våre terapeuter for denne behandlingen

Hva er laser og hvordan fungerer laserterapi?

Laser er et spesielt lys, som forskning har vist kan bidra i legningsprosessene i kroppen. I Norge er professor Jan Magnus Bjordal ved Universitetet i Bergen, den mest fremtredende innen forskningen omkring laser. Han er også internasjonalt anerkjent. En av studiene han har vært med i er blitt omtalt i det anerkjente The Lancet I 2009. Forskerne bak studien konkluderer med at laserbehandlingen reduserer smerten umiddelbart etter behandling for akutte nakkesmerter. For pasienter med kroniske nakkesmerter virker smertereduksjonen i opp til 22 uker etter avsluttet behandling. Laserbehandling har nå god dokumentasjon på effekt ved mange ulike plager.

Plexus Helse benytter en superpulset laser med 904 nm.bølgelengde (se under). Lasere som brukes innenfor behandling av muskel- og skjelettplager er ufarlig, og har ingen vedvarende bieffekter. Behandlingenstiden avhenger blant annet av hvor stort område som skal behandles, og hvilken type laser som benyttes. For eksempel så er en typisk skulderbehandling gjennomført på noen få minutter, med den laseren vi bruker. Det er en vanlig bieffekt å kjenne økt smerte i behandlingsområdet 6-24 timer etter behandling. Det er også relativt vanlig å bli påfallende trøtt noen timer etter, og flere må legge seg til å sove 2-3 timer når de kommer hjem etter behandling. Begge de nevnte bieffektene er tegn på at laseren virker. Andre ganger kan man kjenne umiddelbar smertelette. Man bør merke klar bedring etter 6-12 behandlinger med laser, om ikke bør man revurderer behandlingsopplegget.

Laser er lys. Lys er en form for elektromagnetisk stråling, og har både bølgeegenskaper og partikkelegenskaper. En lyskilde avgir som regel lys med mange ulike bølgelengder, det er “urent”. Man sier gjerne at lyset har et spekter (av bølgelengder). Bølgelengde måles i nanometer (nm). For eksempel så har rødt lys lange bølger, i spekteret på  650-750 nm. Blått lys ligger i spekteret 420-490 nm. Dagslys er lys med en blanding av alle fargene. Det synlige spekteret for menneskeøyet har bølgelengder omkring 380-750 nm. Rødt lys med lengre bølger blir usynlig for oss, det kalles da infrarødt lys (IR-stråling). Ultrafiolett lys/stråling (UV-stråling) ligger i spekteret 10-400 nm. og er også usynlig. Vanlig lys med dette spekteret, kan man derfor si er urent eller uorganisert. På fagspråket kalles dette at lyset er inkoherent.

Laser derimot, er lys med kun en bestemt bølgelengde. Et rent og velorganisert lys. Vi sier da at det er koherent. Forskning og erfaring viser at dette laserlyset i bestemte doser/ energimengder, kan påvirke våre celler og vev på mange ulike positive måter. Laser er en katalysator for kroppens selvhelende prosesser - hjelp til selvhjelp.

Laserapparatene klassifiseres etter hvor sterk de er. Eller sagt på en annen måte hvor mye energi, eller hvor høy uteffekt den leverer, målt i millwatt (mW) eller watt (W). Lasere man benytter innenfor behandling av muskel- og skjelettområdet er klasse 3B laser. Dette omtales ofte som lavenergi laser, eller kald laser, da de ikke produserer varme. Klasse 3B har opptil 500 milliwatt (mW) styrke. Internasjonalt betegnes dette som LLLT laser (Low Level Laser Therapy). Kirurgisk lasere, som brenner og skjærer, er en mye sterkere laser og brukes ikke i terapeutisk sammenheng. Du kan lese mer om laserklasser på statens strålevern (nrpa.no).

Videre finnes laserapparater som gir konstant lys - kontinuerlig laser. Og så har vi de laserapparatene som avgir lys i pulser - en pulset laser. Den kontinuerlige laseren har ikke så god penetrasjonsevne i hud/vev som den pulsete laseren, og egner seg best på mer overfladiske vevsstrukturer. Den pulsede laseren absorberes i mindre grad i huden og virker dypere ned i vevet. For eksempel kan den virke på nerverot i ryggen eller i hofte og skulder. Dette fordi pulstoppeffekten er på omkring 20000 mW/ 20W. Dette gjør altså at mindre eneregi absorberes i hudlagene, og mer kommer til i dypereliggende vev.

Dosering er avgjørende i alle typer behandling, også for laser. Doseringen for laser angis i joule/cm2. Det må ikke bli for lite, men heller ikke for mye. Det kan hemme effekten. Dosen må være innenfor et angitt område for å oppnå effekt - det må ligge innenfor det såkalte terapeutiske vinduet. Det er nå gjennomført relativt mye forskning bak laser og doseringen av denne. World Association for Laser Therapy (WALT) har med bakgrunn I all forskningen utarbeidet retningslinjer for dosering av de ulike lasertypene, og anbefalt doseringer på ulilke tilstander/plager.

Plexus Helse følger anbefalningene fra WALT.

Mekanismene bak medisinsk laser

Veldig forenklet kan man si at laserlyset setter i gang kroppens eget legningssystem, og der kroppen gjør resten selv. Hjelp til selvhjelp. Den er immunstimmulerende, eller biostimmulerende. Du kan lese mer inngående om laser for eksempel i Svenska Laser-Medicinska Sällskap (slmd.org), spesielt på linken “Laser som läker”. I tillegg kan du gå inn på hjemmesiden hos vår laserleverandør; Irradia.no

 

Man kjenner til at laserbehandling påvirker:

·       Immunforsvaret lokalt

·       Blodsirkulasjonen

·       Antiinflammatorisk

·       Smertetillstand

 

Det er vitenskapelig bevist mange effekter av laser

·       Stimulering av DNA-, RNA- og albuminsyntese

·       Økt cellemetabulisme

·       Økt gjennomblødning

·       Raskere gjennoppbygging av blodkar

·       Påvirkning på immunforsvaret

·       Stimulering av collagensystemet i huden

·       Økning av epitelvevet ved sårheling

·       Økt tensil hudstyrke

·       Økt enzymfunksjon

·       Økt fagocyttfunksjon

·       Høyning av aksjonspotensiale hos nerveceller

·       Påvirkning på endorfinsyntesen

·       Økt serotoninutskilling i urinen

·       Økning av prostaglandinene E og F

 

Over 3000 studier på laserterapi er gjennomført

Dette gjør medisinsk laser til ett av de mest undersøkte områdene. Se f.eks sammendraget på internettsiden Laser World; bare der finnes over 300 stk.

 Dobbeltblindede studier;  det er slike studier som kreves for å bevise at en behandlingsmetodene fungerer. Godt og vel over 100 positive dobbeltblindede studier på mennesker er gjennomført. For et vanlig legemiddel regnes 1 positiv dobbeltblindet studie som bevis på at medisinen fungerer. For laser finnes det altså over 100 slike studier. I tillegg finnes det et hundretalls pilotstudier.  

 

Plexus Helse benytter en superpulset 904 nm laserprobe, med utgangseffekt på 60mW på hver av de 4 diodene. Denne egner seg spesielt godt også på dyptliggende strukturer.

Laserprobe 904 nm er den mest allsidige laseren, fordi den høye pulstoppeffekten tillater at laserlyset trenger dypt inn i vevet. Derfor brukes den spesielt ved behandling av problemer i dypereliggende vev slik som kne, hofte og korsrygg

Irradias superpulsede 904 nm. har vist effekter i flere kliniske studier, for eksempel:

·      Målbare anti-inflammatorisk effekt (PGE2) hos mennesker en (dobbeltblindet)

·      2-3 ganger bedre gjennomtrengning i forhold til den kontinuerlige infrarød laser (810 nm)2,

·      Positiv effekt på smerte og mobilitet for slitasjegikt i kneet, samt sene problemer og 1,3,4,5.

 

Referanser;

1. Br. J. Sports Med. 2006, 40(1):76-80. 2. Photomed Laser Surg. 2012 Dec;30(12):688-94. doi: 10.1089/pho.2012.3306 3. Laser Therapy. 1997, 9:79-86. 4. Pain Sympt. Manag. 1991, 6(4):241-246. 5. Clin Rehabil. 2012 Jun;26(6):523-33. doi: 10.1177/0269215511425962.

 

Øvrige aktuelle referanser;

 

2010

·      Photomed Laser Surg. 2010 Aug;28(4):553-60. Resultatene fra denne studien viser til større bedring for akutte ryggsmerter som ble behandlet med LLLT når dette ble brukt som tilleggsbehandling.

 

 

2009

  • Low Level Laser Treatment of Tendinopathy: A Systematic Review with     Meta-analysis
  • Low-Level Laser Irradiation (InGaAlP-660 nm) Increases Fibroblast Cell     Proliferation and Reduces Cell Death in a Dose-Dependent Manner
  • Ultrasonographic evaluation of plantar fasciitis after low-level laser     therapy: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial
  • (Efficacy of low-level laser therapy in the management     of neck pain: Dr Roberta T Chow, Prof Mark I Johnson PhD, Prof Rodrigo AB  Lopes-Martins PhD, Prof Jan M Bjordal PT.     The Lancet 2009).

 

2008

  • Effects of low-level laser therapy and eccentric exercises in the     treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy.
  • A systematic review with procedural assessments and meta-analysis of     low level laser therapy in lateral elbow tendinopathy (tennis elbow).