Joakim L. Sund

Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker.

Jobberfaring og kompetanse

Joakim er utdannet fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (Hist) og var ferdig med turnustjenesten i 2003. Har siden det i all hovedsak jobbet i privat praksis med kommunalt driftstilskudd og har også nå avtale med HELFO. Joakim tilbyr generell fysioterapi, men har spesialisert seg i å bruke gode hjelpemiddel i sin behandling. Han bruker gjerne ultralyd diagnostikk, laserterapi og rESWT (trykkbølgebehandling) i tillegg til manuelle teknikker og trening. Han er en av få behandlere på i området som tilbyr ultralydveiledede injeksjoner (Hyaluronsyre eller Kortison).