Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

Her på Plexus Helse har vi lege som har spesialisert seg i å jobbe med kartlegging, forebygging, diagnostisering og behandling av akutte og kroniske lidelser/smerter i muskel- og skjelettsystemet, nervesystemet og sirkulasjonssystemet.

Når du kommer til en legekonsultasjon her på Plexus Helse, vil Clive ta opp sykehistorie og gjøre en klinisk undersøkelse av deg, og dersom det vurderes hensiktsmessig, vil han også gjøre en ultralyd undersøkelse. Ultralydveiledede injeksjoner kan brukes diagnostisk, men også gis som behandling mot smerter. Det er også viktig å avklare behov for videre medisinsk utredning, f.eks. med røntgen, MR-bilder eller laboratorieprøver. Ved å legge vekt på økt aktivitet og deltakelse etter sykdommer og skader, prøver han å bedre fysisk og kognitiv funksjon samt livskvalitet. Clive tenker helhetlig og bredt i sin tilnærming og han vil ha fokus på å utelukke andre alvorlige tilstander hos deg som bakgrunn for smerte, før eventuell behandling igangsettes. Clive samarbeider tett med andre legespesialister og faggrupper og ved behov henviser han deg videre til andre behandlere med høy kompetanse.  

Les mer om denne behandlingenSe alle behandlinger

Bestill avtale i dag

70 12 00 25

Våre terapeuter for denne behandlingen

Clive Bachelor
Spesialist i Fysikalsk Medisin
70 12 00 25clive@plexushelse.no