Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker. Behandlingen er basert på en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering, sammen med spesifikke undersøkelser / tester og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til og på den måten vil fysioterapeuten i samarbeid med pasienten bidra til å oppnå bedret helse. Vi har tre fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen og refusjonsrett. I tillegg har vi en fysioterapeut med kortere ventetid som tar imot privat betalende pasienter.

.

Les mer om denne behandlingenSe alle behandlinger

Bestill avtale i dag

70 12 00 25

Våre terapeuter for denne behandlingen