Jan Thore Ramsvik

Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker.

Jobberfaring og kompetanse

Jan-Thore Ramsvik jobber her som vår helprivate fysioterapeut. Han behandler også pasienter med forsikringsavtaler. Etter å ha fullført toppidrettsstudium på videregående, gjennomførte han et årsstudium i psykologi, og studerte til slutt fysioterapi ved Høgskolen i Bergen til 2012. Han har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten, HELFO-vikariater og i privat drift, og har i årevis jobbet som selvstendig fysioterapeut. I tillegg til sterkt fokus på styrketrening, øvelser og hjelp til selvhjelp, har han høy faginteresse innen klinisk allmennfysioterapi. Dette inkluderer etterutdanninger innen ortopedisk medisinsk fysioterapi, revmatologi, rehabilitering og akuttskader. Undersøkelsene er grundige, og kombinerer faste testbatterier med diagnostisk ultralyd om det er aktuelt. Kombinasjonen av kliniske tester og bildediagnostikk nyanserer problemet og kan gi riktig oppfølging raskere. Han har også videreutdannet seg i bruk av trykkbølger for seneskader, manuelle behandlingsteknikker og ultralydveiledet injeksjonsbehandling med diagnostisk ultralyd, gjort tverrfaglig med lege.