Mona Amri

Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker.

Jobberfaring og kompetanse

Mona er utdannet fysioterapeut i 1990. Hun har jobbet i kommunehelsetjenesten og på sykehus. De siste 14 årene i privat praksis med kommunal avtalehjemmel som gir pasienter rett til refusjon og frikort fra HELFO. Mona tilbyr allmenn fysioterapi, behandling av muskel- og skjelettlidelser og opptrening etter skader og operative inngrep. Hun har spesialisert seg på behandling av Mb. Parkinson med LSVT Global og LSVT BIG og er gruppeinstruktør i slyngetrening. Videre er hun vår spesialist i kvinnehelse / gynekologi med god erfaring i behandling av fødselsskader, smerte- og inkontinensproblematikk, bekkensmerter under svangerskap og etter fødsel.