Warren Schmidt

Fysioterapeut / Spesialist i ortopedisk fysioterapi, MNFF

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Vi ønsker å finne tiltak for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne hos mennesker.

Jobberfaring og kompetanse

Warren Schmidt er en av våre tre fysioterapeuter med driftstilskudd og avtale med HELFO. Han er utdannet i USA og har en Mastergrad i fysioterapi fra Arcadia University, Glenside, Pennsylvania i 1994. Han flyttet til Norge i 1999 og har lang erfaring i sin jobb som fysioterapeut både på sykehus og i privat praksis ved Medi 3 og vil kunne gi deg behandling innenfor en rekke ulike felt. De siste årene har han jobbet mye med ortopediske lidelser og idrettsskader og er spesielt opptatt med å bruke funksjonell styrketrening og slyngeterapi sammen med ulike manuelle teknikker. Warren har også over 13 års god erfaring med bruk av rESWT (trykkbølgebehandling) og bruker det aktivt i sin behandling.