Jørgen Svinø

Kiropraktor

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Jobberfaring og kompetanse

Jørgen er autorisert kiropraktor og medlem av Norsk Kriopraktorforening. Han har en 5-årig masterutdannelse fra Syddansk Universitet og han en glødende iver og genuin interesse for faget. Etter fullført studie og turnustjeneste har han jobbet som kriopraktor i Århus, Danmark. I tillegg til nå å jobbe her på klinikken Plexus Helse, jobber Jørgen også på Haram Kiropraktorklinikk i Tennfjorden.