Ida Hoff

Psykolog

Psykologer er autorisert helsepersonell og har kompetanse på både normalpsykologi og psykiske lidelser. Når man tar kontakt med en psykolog er det gjerne fordi en har plagsomme symptomer, opplever vanskelige relasjoner, det kan være fordi en står i en livskrise, eller det kan skyldes et ønske om å forstå mer av seg selv og egne reaksjonsmåter.

Jobberfaring og kompetanse

Ida var utdannet psykolog i 2006 og ble spesialist i klinisk arbeidspsykologi i 2015. Hun har også videreutdannet seg innen klinisk voksenpsykologi og karakteranalyse. Som terapeut har Ida jobbet mye med forebygging og behandling av lettere og moderate psykiske lidelser, slik som angst, depresjon, utbrenthet og selvbildeproblematikk. I tillegg har hun flere års erfaring fra arbeid med par og familier. Ved siden av det kliniske arbeidet holder hun en del kurs og foredrag for studenter, offentlig virksomhet og næringsliv, og hun er m.a. fast gjesteforeleser ved NTNU. Hun har ikke refusjonsavtale med det offentlige, som betyr at klientene hennes må betale for hele behandlingen selv. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Se alle
Se alle behandlinger