Ida M. Hoff

Psykologspesialist

Ida var utdannet psykolog i Bergen i 2006 og har senere videreutdannet seg innenfor klinisk voksenpsykologi, kognitiv terapi, arbeidspsykologi og karakteranalyse. Hun ble godkjent spesialist i 2015, og har bred erfaring med forebygging og behandling av lettere og moderate psykiske lidelser, slik som angst, depresjon, stress- og belastningslidelser, traumeproblematikk og selvbildeproblematikk. Hun har også jobbet mye med selvutvikling og relasjonskompetanse, og har m.a. flere års erfaring fra familievernet. Ida har en helhetlig forståelse av psykisk og fysisk helse, og interesserer seg særlig for hvordan vonde erfaringer og fastlåste følelser også kommer til uttrykk i kroppen. Ved siden av det kliniske arbeidet holder hun kurs og foredrag for studenter, offentlig virksomhet og næringsliv, og er m.a. fast gjesteforeleser ved NTNU. Ida har ikke refusjonsavtale med det offentlige, og klientene må derfor betale for hele behandlingen selv. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Ved ønske om samtaler med Ida kan en ta direkte kontakt på hennes jobbmobil (94096933) eller epost-adresse (ida@plexushelse.no).

Jobberfaring og kompetanse