Lars Aaker

Psykolog

Å oppsøke psykolog kan være aktuelt for deg som ønsker en endring i livet, å komme videre etter vanskelige opplevelser, hjelp til å håndtere utfordringer eller for å forstå deg selv bedre. Å gå til psykolog kan være en investering som gir avkastning resten av livet.

Jobberfaring og kompetanse

Lars ble ferdigutdannet ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i Trondheim i 2017. Etter fullført utdanning har han jobbet ved klinikk for rus- og avhengighetspsykologi i Trondheim, Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund, Allmennteam, og drevet egen praksis i Ålesund. Lars har erfaring med diagnostisering og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker. Han har fullført videreutdanning i Kognitiv Terapi gjennom Norsk forening for Kognitiv Terapi, og har erfaring med Metakognitiv Terapi og Prolonged Exposure. Lars har ingen refusjonsordning med Helfo. Det betyr at klienter må betale for timene selv. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.