Ida M. Hoff

Psykolog

En psykolog har omfattende kompetanse om både normalpsykologi og psykiske lidelser. Kontaktgrunn kan f.eks. være angstplager, depresjon, vonde og fastlåste følelser, livskriser, traumer og relasjonelle vansker. Metodikk og tilnærming tilpasses den enkelte, men vil ofte dreie som å endre tankemønstre, håndtere stress og følelser og/eller finne frem til mer hensiktsmessige mestringsstrategier. Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp.

Jobberfaring og kompetanse

Psykologspesialist Ida M. Hoff ble utdannet i 2006 og har videreutdannelse innenfor voksenpsykologi, kognitiv terapi og arbeidspsykologi. Hun har lang erfaring fra terapi med voksne og par, og har særlig interessert seg for stress- og jobbmestring, utbrenthet, emosjonelle vansker og selvbildeproblematikk. Ida M. Hoff tilbyr både individualterapi og parterapi, samt skreddersydde kurs og foredrag for næringslivet. Hun har kort ventetid og det er ikke nødvendig med henvisning.

Se alle
Se alle behandlinger